Медицински персонал
Медицински персонал

Интерна Медицина:

 • Д-р Ѓорѓи Бојаџиев - Спец. Интернист
 • Д-р Ацо Бошковски - Спец. Интернист

 

Итна медицинска помош со домашно лекување - Доктори на медицина:
 • Д-р Гордана Христова
 • Д-р Мартин Мицевски
 • Д-р Маргарита Трајчевска
 • Д-р Љупка Фидановска
 • Д-р Петар Костовски
 • Д-р Стефан Филиповски
 • Д-р Димитар Рутевски
 • Д-р Мартин Крстевски

 

Рентген дијагностика
 • Д-р Маргарета Станојоска - Калевска - Спец. по Радиодијагностика

 

Дерматовенерологија
 • Д-р Соња Талевска - Спец. по Дерматовенерологија 

 

Единица за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца до 18 год.:

 • Д-р Дијана Клечковска