Мисија

Континирано изградување на модерна здравствена установа која ќе одговара на потребите на пациентите од нашата општина и ќе ги задоволува нивните барања со одговорна и достоинствена здравствена заштита.